Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης

Δήλωση όρων χρήσης για το Games Library (www.gameslibrary.gr) (εφεξής, “η Ιστοσελίδα”).

Η ιστοσελίδα προσφέρει στους αναγνώστες και γενικότερα μέλη/χρήστες της σελίδες τύπου «εγκυκλοπαίδειας» με πληροφορίες για βιντεοπαιχνίδια, όπως οι συντελεστές αυτών, ιστορίες από την ανάπτυξή τους και γενικότερο υλικό παρόμοιου τύπου,  ή  υλικό σε έγγραφη μορφή ή οπτικοακουστικού τύπου σχετικά με βιντεοπαιχνίδια, τεχνολογία και παρεμφερές υλικό.

Οι όροι χρήσης (στο εξής, “Όροι”) που αναγράφονται παρακάτω διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Ιστοσελίδα, οι οποίοι περιλαμβάνουν υλικό που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε, κείμενα, πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο, σχέδια κ.ά., τα οποία απαρτίζουν το περιεχόμενό της (εφεξής, “το Περιεχόμενο”).

Οι αναγνώστες και τα εγγεγραμμένα μέλη, χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνούν με τους παρακάτω Όρους.

  1. Η Ιστοσελίδα παρέχεται “ως έχει”, χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στον μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με τον νόμο, η Ιστοσελίδα αρνείται όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασμένες ή συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβάνομένων αλλά όχι περιοριζόμενων σε αυτό,  οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται πως οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές, περιεχόμενα και υποστήριξη αυτής θα παρέχονται δίχως διακοπή, δίχως σφάλματα ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε εμπλεγμένο για την λειτουργία της site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων διατίθεται προς χρήση για τους αναγνώστες και τα μέλη δεν εμπεριέχουν επιζήμιο ή κακόβουλο λογισμικό (“ιούς”) ή οποιαδήποτε μορφή ζημιογόνου συστατικού. Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή των αποτελεσμάτων τους. Η Ιστοσελίδα και οι διαχειριστές αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με το δημοσιευμένο υλικό. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά του εκάστοτε συντάκτη για το εκάστοτε άρθρο. Η Ιστοσελίδα και οι διαχειριστές αυτής διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής ή διακοπής των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας όπως αυτοί κρίνουν και δεν φέρουν καμία ευθύνη προς τους αναγνώστες ή τα μέλη σε περίπτωση τέτοιας μεταβολής ή διακοπής.
  2. Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών, κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, οπτικοακουστικού υλικού και γενικότερα όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπορεσιών της Ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την παρούσα Ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι αναγνώστες/μέλη κατανούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
  3. Δεν είναι ευθύνη της Ιστοσελίδας να ελέγχει την διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα υπηρεσιών, το περιεχόμενο και την ποιότητα αυτού, όσον αφορά άλλες ιστοσελίδες και γενικότερα εξωτερικούς συνδέσμους στους οποίους ο χρήστης μπορεί να παραπεμφθεί μέσω της Ιστοσελίδας. Για τυχόν προβλήματα κατά τη χρήση συνδέσμων, όπως υπερσύνδεσμοι και διαφημίσεις, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί στους εκάστοτε διαχειριστές των αντίστοιχων ιστοσελιδών, τα οποία φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες και παροχές προσφέρουν. Η Ιστοσελίδα δεν πρέπει ποτέ να θεωρηθεί πως εγκρίνει, συμφωνεί ή αποδέχεται αυτόματα το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες και παροχές ιστοσελιδών ή ιστοτόπων στις οποίες ο χρήστης μπορεί να παραπεμφθεί μέσω συνδέσμων που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα.
  4. Οι άνωθεν Όροι της Ιστοσελίδας και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και του αναγνώστη/χρήστη της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
  5. Το υλικό που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα, ενδέχεται να είναι υπό την προστασία των αντίστοιχων δημιουργών του. Επί παραδείγματι, ένα βιντεοπαιχνίδι και όλα τα στοιχεία που το απαρτίζουν, όπως ο κώδικάς του, τα εικαστικά, τα εξώφυλλα και ούτω καθεξής, είναι ιδιοκτησία των νομίμων κατόχων τους και δεν ανήκουν στον διαχειριστή της Ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά, το υλικό αυτό δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα με βάση νόμιμα αντίγραφα του εκάστοτε βιντεοπαιχνιδιού, τα οποία νομίμως βρίσκονται στην κατοχή του ατόμου που δημοσιεύει το εν λόγω υλικό.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους εν λόγω Όρους. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερώνει τους αναγνώστες/μέλη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανάρτησης στην Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της μετά την ημερομηνία τροποποίησης των Όρων, θα συνιστά αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων. Εάν ο αναγνώστης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους, οφείλει να διακόψει την χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της Ιστοσελίδας και του αναγνώστη/χρήστη ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Πολιτική Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του αναγνώστη/μέλους των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.