Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης

Δήλωση όρων χρήσης για το Games Library (www.gameslibrary.gr) (εφεξής, “η Ιστοσελίδα”).

Η ιστοσελίδα προσφέρει στους αναγνώστες και γενικότερα μέλη/χρήστες της σελίδες τύπου «εγκυκλοπαίδειας» με πληροφορίες για βιντεοπαιχνίδια, όπως οι συντελεστές αυτών, ιστορίες από την ανάπτυξή τους και γενικότερο υλικό παρόμοιου τύπου,  ή  υλικό σε έγγραφη μορφή ή οπτικοακουστικού τύπου σχετικά με βιντεοπαιχνίδια, τεχνολογία και παρεμφερές υλικό.

Οι όροι χρήσης (στο εξής, “Όροι”) που αναγράφονται παρακάτω διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Ιστοσελίδα, οι οποίοι περιλαμβάνουν υλικό που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε, κείμενα, πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο, σχέδια κ.ά., τα οποία απαρτίζουν το περιεχόμενό της (εφεξής, “το Περιεχόμενο”).

Οι αναγνώστες και τα εγγεγραμμένα μέλη, χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνούν με τους παρακάτω Όρους.

 1. Η Ιστοσελίδα παρέχεται “ως έχει”, χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στον μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με τον νόμο, η Ιστοσελίδα αρνείται όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασμένες ή συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβάνομένων αλλά όχι περιοριζόμενων σε αυτό,  οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται πως οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές, περιεχόμενα και υποστήριξη αυτής θα παρέχονται δίχως διακοπή, δίχως σφάλματα ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε εμπλεγμένο για την λειτουργία της site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων διατίθεται προς χρήση για τους αναγνώστες και τα μέλη δεν εμπεριέχουν επιζήμιο ή κακόβουλο λογισμικό (“ιούς”) ή οποιαδήποτε μορφή ζημιογόνου συστατικού. Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή των αποτελεσμάτων τους. Η Ιστοσελίδα και οι διαχειριστές αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με το δημοσιευμένο υλικό. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά του εκάστοτε συντάκτη για το εκάστοτε άρθρο. Η Ιστοσελίδα και οι διαχειριστές αυτής διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής ή διακοπής των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας όπως αυτοί κρίνουν και δεν φέρουν καμία ευθύνη προς τους αναγνώστες ή τα μέλη σε περίπτωση τέτοιας μεταβολής ή διακοπής.
 2. Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών, κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, οπτικοακουστικού υλικού και γενικότερα όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπορεσιών της Ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την παρούσα Ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι αναγνώστες/μέλη κατανούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
 3. Δεν είναι ευθύνη της Ιστοσελίδας να ελέγχει την διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα υπηρεσιών, το περιεχόμενο και την ποιότητα αυτού, όσον αφορά άλλες ιστοσελίδες και γενικότερα εξωτερικούς συνδέσμους στους οποίους ο χρήστης μπορεί να παραπεμφθεί μέσω της Ιστοσελίδας. Για τυχόν προβλήματα κατά τη χρήση συνδέσμων, όπως υπερσύνδεσμοι και διαφημίσεις, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί στους εκάστοτε διαχειριστές των αντίστοιχων ιστοσελιδών, τα οποία φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες και παροχές προσφέρουν. Η Ιστοσελίδα δεν πρέπει ποτέ να θεωρηθεί πως εγκρίνει, συμφωνεί ή αποδέχεται αυτόματα το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες και παροχές ιστοσελιδών ή ιστοτόπων στις οποίες ο χρήστης μπορεί να παραπεμφθεί μέσω συνδέσμων που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα.
 4. Οι άνωθεν Όροι της Ιστοσελίδας και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και του αναγνώστη/χρήστη της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 5. Το υλικό που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα, ενδέχεται να είναι υπό την προστασία των αντίστοιχων δημιουργών του. Επί παραδείγματι, ένα βιντεοπαιχνίδι και όλα τα στοιχεία που το απαρτίζουν, όπως ο κώδικάς του, τα εικαστικά, τα εξώφυλλα και ούτω καθεξής, είναι ιδιοκτησία των νομίμων κατόχων τους και δεν ανήκουν στον διαχειριστή της Ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά, το υλικό αυτό δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα με βάση νόμιμα αντίγραφα του εκάστοτε βιντεοπαιχνιδιού, τα οποία νομίμως βρίσκονται στην κατοχή του ατόμου που δημοσιεύει το εν λόγω υλικό.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους εν λόγω Όρους. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερώνει τους αναγνώστες/μέλη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανάρτησης στην Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της μετά την ημερομηνία τροποποίησης των Όρων, θα συνιστά αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων. Εάν ο αναγνώστης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους, οφείλει να διακόψει την χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της Ιστοσελίδας και του αναγνώστη/χρήστη ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Πολιτική Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του αναγνώστη/μέλους των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

Πολιτική Cookies & Συμμόρφωση με Κανονισμό GDPR

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας Games Library, θα πρέπει να γνωρίζουν πως με κάθε επίσκεψη σελίδας του Games Library, αποθηκεύονται στο site πληροφορίες μη προσωπικές (cookies), με σκοπό την σωστή λειτουργία όλων των μερών τής Ιστοσελίδας. Τα cookies των χρηστών δεν αποθηκεύονται στο διακομιστή του Games Library και δεν καταγράφονται σε αυτά προσωπικά δεδομένα χρηστών.

Το Games Library χρησιμοποιεί:

 • Απαραίτητα/αναγκαία cookies

Απαραίτητα για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας, όπως η αναζήτηση και άλλες παρόμοιου τύπου λειτουργίες.

Σε περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να σβήσει τα υπάρχοντα cookies, μπορεί να το πράξει μέσα από τις ρυθμίσεις του εκάστοτε browser του. Στο Games Library, αποθηκεύονται μόνο τα άνωθι αναφερθέντα Cookies, τα οποία παραμένουν κρυπτογραφημένα και ανώνυμα, και επιπλέον δεν φέρουν προσωπικά στοιχεία.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR

Στα πλαίσια του νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού GDPR, το Games Library οφείλει να σας ενημερώσει για το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, ποια δεδομένα χρησιμοποιούμε, ποια είναι τα δικαιώματά σας, και άλλες σημαντικές πληροφορίες για κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας.

Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που τίθενται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

Τηρώντας τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Games Library ζητάει την ρητή συγκατάθεσή των χρηστών του ώστε να τηρεί τα παρακάτω στοιχεία τους με σκοπό την χρήση της ιστοσελίδας. Το μοναδικό σημείο του Games Library που ζητά προσωπικά στοιχεία, είναι η φόρμα επικοινωνίας, καθώς στην υπόλοιπη Ιστοσελίδα δεν προσφέρονται υπηρεσίες ή λειτουργίες που ζητούν και επομένως αποθηκεύουν προσωπικά σας δεδομένα.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιεί το Games Library;

α) Δεδομένα χρηστών οι οποίοι επικοινωνούν με εμάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας, στο e-mail info@gameslibrary.gr:

 • Όνομα/ψευδώνυμο
 • E-mail

β) Δεδομένα χρηστών οι οποίοι επικοινωνούν με το Games Library μέσω οποιασδήποτε άλλης οδού, απευθείας στο e-mail επικοινωνίας μας, info@gameslibrary.gr. Σε τέτοια περίπτωση, ενδέχεται να περιέχονται δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., αναλόγως με τη φύση του μηνύματος που αποστέλλει ο χρήστης προς εμάς. Τα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνονται μονάχα ως μέρος του e-mail, και δεν αποθηκεύονται επιμέρους (π.χ. δηλωμένο ονοματεπώνυμο στον πάροχο e-mail). Επικοινωνίες μέσω e-mail μεταξύ του Games Library και χρηστών, κρατούνται κρυπτογραφημένες και ασφαλείς στη βάση δεδομένων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθαρά και μόνο για λόγους διατήρησης αρχείου και ροής επικοινωνίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο χρήστης διαθέτει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των επικοινωνιών του με την Ιστοσελίδα, με τρόπους που θα δείτε παρακάτω.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies
 • Το e-mail των χρηστών χρησιμοποιείται για λόγους επικοινωνίας του Games Library προς τους χρήστες του, για απάντηση σε ερωτήσεις και οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας πραγματοποιείται μέσω του Games Library και μεταξύ χρήστη και διαχειριστή της Ιστοσελίδας.
 • Το Games Library οφείλει να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, εφόσον ο χρήστης το επιθυμήσει, και κατόπιν να προσφέρει γραπτή ενημέρωση στο χρήστη σχετικά με την διαγραφή των δεδομένων.
 • Το Games Library δεν χρησιμοποιεί υπό καμία συνθήκη το e-mail χρηστών που επικοινώνησαν με την Ιστοσελίδα μέσω του e-mail επικοινωνίας (info@gameslibrary.gr) για διαφημιστικούς σκοπούς οποιασδήποτε φύσεως, όπως ενημερωτικά δελτία (newsletters). Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και σχετική ενημέρωσή του αναφορικά με τη χρήση του e-mail του προτού εγγραφεί στη λίστα.
Αποθήκευση και διάρκεια χρήσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται στη βάση δεδομένων, και στο σύστημα αρχείων (file system) του Games Library, στον διακομιστή της Ιστοσελίδας.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για όσο καιρό ο χρήστης έχει δώσει το δικαίωμα χρήσης τους (συγκατάθεση – consent) βάσει των κανόνων GDPR και στα πλαίσια του παρόντος εγγράφου.

Ο χρήστης μπορεί ανα πάσα στιγμή να ζητήσει την αλλαγή, ενημέρωση ή διαγραφή των δεδομένων του.

Τα cookies μπορούν να διαγραφούν ανα πάσα στιγμή θελήσει ο χρήστης μέσα απο τη λειτουργία διαγραφής Cookies του browser που χρησιμοποιεί.

Χρήση των δεδομένων του Games Library απο τρίτους

Το Games Library δεν δίνει σε τρίτους κανένα προσωπικό δεδομένο, υπό καμία συνθήκη, σε τρίτους πριν την ρητή συγκατάθεση του χρήστη και ενημέρωσή του σχετικά με τη χρήση των δεδομένων.

Διαφημίσεις στο Games Library

Το Games Library χρησιμοποιεί διαφημίσεις μέσω ενσωμάτωσης κώδικα iframe, ο οποίος προβάλλει εικαστικά του διαφημιζόμενου συνεργάτη και οδηγεί στην ιστοσελίδα του με κλικ στα εικαστικά, δίχως να χρειάζεται ή να αποθηκεύει δεδομένα του χρήστη για τη λειτουργία του. Οι διαφημίσεις που προβάλλονται δεν είναι προσωποποιημένες, αλλά γενικού περιεχομένου, εξαλείφοντας την ανάγκη για προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

Δικαιώματα χρήστη στα πλαίσια του GDPR

Το Games Library, τηρώντας τους κανόνες στο πλαίσιο του GDPR, δίνει τη δυνατότητα μέσα από την ιστοσελίδα και για όλους τους χρήστες δικαίωμα πρόσβασης και φορητότητα των δεδομένων (review και download personal data), κατόπιν επικοινωνίας με τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας μέσω του e-mail info@gameslibrary.gr. Κατόπιν επιβεβαίωσης του αιτήματος, ο χρήστης μπορεί να λάβει όλα τα σχετικά δεδομένα που η Ιστοσελίδα έχει αποθηκεύσει.

Αλλαγή δεδομένων (data altering – changing)

Οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την αλλαγή στοιχείων του, μέσω επικοινωνίας με τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας.

Αναίρεση δικαιώματος χρήσης των δεδομένων (remove consent)

Ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων του ή να αλλάξει τον τρόπο χρήσης τους, κατόπιν επικοινωνίας με την Ιστοσελίδα.

Διαγραφή δεδομένων (data deletion)

Κατόπιν αιτήματος προς το Games Library μέσω επικοινωνίας στο info@gameslibrary.gr, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την πλήρη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων του. Για την διαγραφή των cookies και την αναίρεση συγκατάθεσης που έχει δώσει ο χρήστης, μπορεί να διαγράψει ανα πάσα στιγμή τα Cookies από τις ρυθμίσεις του browser του.

Ασφάλεια δεδομένων

Το Games Library έχει δώσει έμφαση στην τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας της ιστοσελίδας και των δεδομένων που αυτή τηρεί, όπως και για την αποτροπή κακόβουλων επιθέσεων και λογισμικού, ενσωματώνοντας δικλίδες ασφαλείας πέραν των τυπικών, όπως η ενσωμάτωση πιστοποιητικού SSL (https://) για ασφαλέστερη περιήγηση και προστασία δεδομένων.

Backup δεδομένων

Για λόγους backup (αποθήκευσης), τα δεδομένα μεταφέρονται και διατηρούνται σε έναν επιπλέον διακομιστή, μέσω της εταιρίας hosting που συνεργάζεται το Games Library. Τα δεδομένα backup διατηρούνται για 30 ημέρες, και κατόπιν διαγράφονται.

Σε όλα τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τους παραπάνω σκοπούς, πρόσβαση έχουν μόνο ο τεχνικός διαχειριστής και ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Games Library.